Politika
  

 
 
 

 
 
Politika

Podle ústavy z roku 1991 je Bulharsko parlamentární republika. Nacionální symboly Bulharska jsou vlajka, hymna, erb a republiková stráž.
Bulharský parlament – Národní shromáždění, má 240 poslanců, volených na 4 roky. Parlament přijímá nové zákony, potvrzuje rozpočet, určuje datum prezidentských voleb, volí a odvolává premiéra a jiné poslance, vyhlašuje válku, posílá vojsko mimo Bulharsko, ratifikuje mezinárodních smlouvy a dohody.
Prezident republiky je volen obyvatelstvem na 5 let a má právo nejvíce na dva mandáty. Je hlavou státu, vrchním velitelem ozbrojených sil, předsedou rady bezpečnosti Bulharska. Prezident nemá ústavodární moc, ale může vetovat zákon, hlasovaný parlamentem. Jeho veto ale může být parlamentem zamítnuto, pokud je většina poslanců proti. Prezident Bulharska je volen společně s viceprezidentem.

Regionalní mapa Bulharska
 
Budova Bulharského parlamentu
Sídlo Bulharského presidenta
První Bulharská ústava, zvaná Tarnovska, podle města, kde byla přijata
Budova, kde se odehrálo první Velké Národní schromáždění, a kde byl přijat text ústavy

 

             
  
@2009, Arxion, All rights reserved.