Zeměpis
   
  
 
 
 
 

 
 
Geografie

Území Bulharska se dělí na pět geografických zon: Dunajská rovina, Staroplaninská zona, Kraištensko-Tundžanská zona, Osogovsko-Rodopská zona a Černomořská zona.
Velkou část Severního Bulharska tvoří Dunajská rovina – část východně od Dunaje. Reliéf je nížinný, na východě se stává hornatým. Střední nadmořská výška je 178 m. Vetšina řek má rovné levé a šikmé pravé břehy, západní řeky jako Vidbol, Topolovec, Čičilska a řeky v oblasti Dobrudžy mají kanonovitá koryta.
Klimat je mírně kontinentální, s horkým létem a studenou zimou. Střední roční suma deštů je od 500 do 600 mm. Řeky jsou krátké, s největším tokem v červnu a nejmenším v únoru. Větší řeky, mimo hraničního Dunaje, jsou Lom, Ogosta, Iskar, Osam, Vit a Jantra.
Staroplaninská zona rozděluje od sebe Severní a Východní Bulharsko. Patří sem několik dobře rozdělených oblastí na severu a na jihu – Předbalkán, Stará Planina, Zadbalkánské pole a Střednohoří.
Stará planina je pohoří dlouhé asi 550 km a vysoké do 2376 mn.m. (Vrch Botev). Předbalkán je severní pahorkatina před Starou planinou, Středohoří je tvořeno řadou nízkých hor od západu na východ – Zavalská planina, Viskjar, Ljulin, Vitoša, Plana, Pozemská planina, Sredna gora, Bakadžici, Hisarské vyvýšeniny. Mezi Starou planinou a Střednohořím se nachází několik kotlin od západu na východ – Burelská, Sofijská, Saranská, Kamarská, Zlatiško-Pirodopská, Karlovska, Kazanlašská, Slivenská, Karnobatská a Ajtoská.
Podnebí je ovlivněno horami, mírně kontinentální na severu, mírně přechodně kontinentální na jihu. V Staroplaninské zoně pramení většina řek Dunajské roviny a také část řek Jižního Bulharska, např. Tundža, Topolnica a Strjama.
Kraištensko-Tundžanská zona. V západní částí této zony se nachazí Krajšte – řada niských hor (Ruj, Verila, Zemenská planina, Konjavská planina, Milevská planina, Golo bardo a jiné) a kotliny (Transká, Breznišká, Radomirská, Pernišká, Kjustendilská, Samokovská a jiné). Na východ od nich se nachází Gornotrakijská nížina, která se skládá z Pazardžiško-Plovdivské roviny a Starozagorské roviny. Na východ od ní se prostírá povodí řeky Tundži, které má hornato-rovinný reliéf.
Podnebí je mírně přechodněkontinentalní, s vlivem horského na západě a se slabým středozemně mořským vlivem v rovinných částech, nejvíce v jiho-východní oblasti. Kraištem protéká řeka Struma, a v rovinných oblastech se nachazejí řeky Marica a Tundža.
Osogovsko-rodopská zona. Větší část této zony zaujímají vysoké hory – Rodopy, Rila a Pirin. Tady v pohoří Rila se nachází nejvyšší vrch nejen Bulharska, ale i celého Balkánu – Musala (2925 mn.m.). Na západní hranici je několik nižších pohoří – Osogovská planina, Belasica. Mezi nimi teče mnoho řek, největší z nich jsou Struma a Mesta.
Podnebí je mírně přechodně kontinentální, s velkým vlivem horského klimatu. V dolinách řek Struma a Mesta otevřených k jihu je cítit středozemnomořský vliv.
Černomořská zona. Součásti černomořské zony jsou nížiny ve východní částí státu, nacházející se v blízkosti Černého moře. Jsou širší okolo Varny a Burgasu a užší na jihu a ve střední částí, kde se pohoři Strandža a Stará planina přibližují ke břehu moře. Černomořské podnebí je ovlivněno blízkostí moře. Řeky, které protékají touto oblastí jsou krátké. Většími řekami jsou Kamčija, Veleka a Ropotamo. V této oblasti se nacházejí největší jezera v Bulharsku – Burgaské, Varněnské a Beloslavské.

Rila, vrch Maljovica
 
Vrch Musala, nejvyšší vrch na Balkánu
Vrch Ruen, Osogovo
Mys Emine
Provadijská řeka, Dunajská rovina
Vesnice Červen, Rusenská oblast
Slunečniční pole, Dobrudža
Pláž u vesnice Varvara
Ustí řeky Veleka
Edelvais, chráněná rostlina
Černomořské pobřeří
Vrch Botev, nejvyšší vrch Staré Planiny
Horní Vasilašské jezero, Pirin
Vrch Todorka, Pirin
Popinolaškí vodopád, Pirin
Jezero Oko, Pirin
Bajkuševská borovice, Pirin
         
  
@2009, Arxion, All rights reserved.