Historie  
Zpátky na Historie
   
 
Pokračování uzemní expanze za chána Malamira (831 - 852) a chána Presijana (837 - 852)


Chán Malamir byl třetím synem chána Omurtaga a jen štěstím se dostal na chánský stolec. První syn a následník chána Omurtaga byl Enravota, ale bylo mu odejmuto právo následnictví protože měl velký zájem o křesťanství, druhý Omurtagův syn – Zvinica – asi zemřel v mládí, a tak Malamir se ujal moci.
Malamir zachoval dobré vztahy s franky, a pokusil se je zachovat i s Byzanskou říši. Byzanc však porušila mír a začala válku s Bulharskem. V odpovědy na to bulharské vojska napadly Východní Trakii. Nakonec byly dobyté Rodopy a Plovdiv s jeho oblasti.
Za vlády chána Presijana pozornost Bulharska byla namířená k Makedonii. Mezi roky 837 a 840 pod vládou bulharského chána se ocitly velké území v Centrální a Západní Makedonie, podle řek Struma, a Bělohorská Trakie.
Byzanská říše se nemohla postavit proti bulharského nátlaku a proto vyhledala jiné způsoby k zastavení expanzí bulharů. Konstantinopolská vláda navázala kontakty s bizanticema za Dunajem ještě za doby chána Kruma, a jim slíbila všestrannou pomoc, kdyby se vzpouřily bulharské moci a chtěly se vrátit do jejích vlasti. Tento krok znamenal vážné nebezpečí pro bulharský stát, protože by severní hranice státu zůstala bez ochranu. Místní bulharský správce povolal do území Maďary, ale oni moc nepomohly. Velká část vzpurců se nalodily na poslané z Konstantinopole lodě a vrátily se do vlasti. Přesto Bulharsko neztratilo politickou kontrolu nad Podneostroví.
Potom, co provokace s zájatci nepřinesla čekané výsledky, Byzanc našla jiný způsob odvrátit pozornost Presijana od Makedonií. Srbské kmeny, které v touto dobou prožívaly svoje první sjednocení, byly poštvání proti Bulharsku. Válka byla dlouhá 3 let, bez rozhodující převaze jedné nebo druhé strany. I tenhle byzantský manévr se nepodařil.
Válečný stav mezi Bulharskem a Byzanci se prodlužil blízko desetiletí. Po roce 845 říše však poznamenala určité úspěchy – vrátila si oblast Bělomoří. Ve stejné době však Presijan upevnil svou vládu nad Makedonii a severně od Soluně. Není jasné jak válečný konflikt skončil, ale v posledních letech vlády chána Presijana nejsou zaznamenání nepřátelské aktivity z obou stran. Asi bez velkých problému byla obnovena mírová smlouva z roku 820.

 

 
       
  
@2009, Arxion, All rights reserved.